596 118 488

info@moravatour.cz

Typ zájezdu

Země

 
podklad1

 Podmínky pro cestování do Itálie a pro návrat zpět do ČR ( ke dni 2.8. 2021)

 Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit dvě podmínky:

1. EU certifikát ( v digitální nebo papírové podobě v italštině nebo v angličtině o provedeném testu, ukončeném očkování či po zotavení se po prodělaném onemocněním) :
a) ukončení očkování alespoň 14 dnů před odjezdem ( v případě dvoudávkového očkování počítáno až od 2.dávky!)
b)negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48 hodin před vstupem do Itálie (mezinárodní certifikát vystavuje
laboratoř). Certifikát potvrzující negativní test platí pro vstup a pro celý váš pobyt v Itálii.
Testování neplatí pro děti do 6 let.
c) prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících ( v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od
1.pozitivního testu)

Od 6.8.2021 bude v některých aktivitách vyžadován tzn. zelený certifikát ( viz. níže Aktuální opatření v Itálii ).

2 . vyplněný formulář:
před vstupem do Itálie má cestující povinnost vyplnit vstupní formulář a elektronicky odeslat, tzn.
digital Passenger Locator Form, který je k dispozici na adrese http://app.euplf.eu/app.euplf.eu.
Nezletilé děti mohou být registrované v jednom formuláři s doprovázející dospělou osobou. O vyhodnocení formuláře cestující na svůj e-mail obdrží formulář v PDF a QR kód, kterým je povinen v případě kontroly na místě se prokázat. Ve výjimečných případech (nemožnost přístupu k internetu) je umožněno prokázat se vytištěných formulářem čestným prohlášením ( autodichiarazione) viz. příloha a vzor k vyplnění. Vytištěný a vyplněný formulář vzít s sebou společně s potvrzením o provedeném testu.

Po příjezdu do Itálie cestující mají hlásit svůj příjezd na italskou hygienickou stanici, stačí elektronicky vyplnit a odeslat formulář, který naleznete na: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . Formuláře jsou různé dle regiónů.
Po otevření adresy si najdete región, v kterém se místo Vašeho pobytu nachází: Alba Adriatica - regione ABRUZZO, Lido Adriano – regione EMILIA ROMAGNA, Porto S.Margherita, Rosolina Mare – regione VENETO

Navrát zpět do ČR:
1. Všechny osoby vracející se z Itálie ( od 2.8. 2021 zařazená do oranžové barvy) zpět do ČR mají povinnost (výjimkou dětí mladších 6 let) vyplnit příjezdový formulář tj. před cestou zpět do ČR oznámit svůj příjezd vyplněním Příjezdového formuláře na: https://plf.uzis.cz/ ( potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole).

2. Po příjezdu do ČR nejpozději do 5 dnů se podrobit testu( počítá se už od odjezdu). Výjimky mají:
a/ Očkované osoby, které se prokážou národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Očkované osoby, které se prokážou národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách MZ ČR.

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
b/ Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Od 1.6.2021 má každý nárok na 4 antigenní testy nebo 2 testy PCR zdarma / měsíc !
Veškeré informace o letních destinací vč. formulářů naleznete na Covid portále na novém webu pro turisty: www.dovolena2021.cz.

Za případné komplikace na hranicích a v místě pobytu při kontrole testů CK neodpovídá.
Neodpovídá ani za špatné vyplnění či neodeslaní formulářů na dané instituce.

 Aktuálnímu opatření v Itálii:

*od 5.7. nošení roušek pouze v uzavřených prostorech
*do 21.6. platí volný pohyb i v noci
*od 1.7. jsou otevřou venkovní i kryté bazény, zábavné a tematické parky, pořádání kulturních akcí
*obchody, restaurace, bary otevřené neomezeně i o víkendech
Zůstává povinnost zachování odstupů a dodržování hygienických pokynů.

Od 6.8. 2021 italská vláda přistoupila k zavedení nových opatření tj. bude vyžadován tzn. zelený certifikát pro osoby starší 12 let při využití těchto aktivit:
-stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním
-veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže
-muzea, další kulturní instituce a výstavy
-plavecké bazény, plavecká centra u vnitřních aktivit
-tematické a zábavní parky
Jako zelený certifikát bude od 6. 8. uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost) o:
a) podání první dávky anti-COVID vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost devět měsíců.
b) negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19 - platnost 48 hodin
c) prodělání tohoto onemocnění - platnost 6 měsíců po zotavení.

Platné podmínky pro dovolenou v Chorvatsku ( ke dni 1.8.2021)

Od 1.7.2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Výjímečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstoupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů
7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let, které do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.


2. Před vstupem do Chorvatska má cestující povinnost vyplnit formulář EnterCroatia a elektronicky odeslat
(dostupný je i v češtině), který je k dispozici na www.entercroatia.mup.hr.
K plynulému provozu na hranicích doporučujeme mít už předem vyplněné!

3. Před odjezdem zpět do ČR cestující s autobusovou dopravou přes naší CK, která má dopravu domluvenou od smluvního dopravce nemusí v Chorvatsku absolvovat provedení antigenního testu. Testy neprovádějí ani cestující jedoucí vlastním autem.

 Od 9. července 2021 platí na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze zemí a území:

4. Před cestou zpět do ČR oznámit svůj příjezd vyplněním Příjezdového formuláře na: https://plf.uzis.cz/ ( potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole).


5. Po příjezdu do ČR absolvovat test a to do pěti dní po příjezdu na území ČR ( počítá se už od odjezdu). Výjimky mají:
-Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo: a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
-Očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách MZ ČR
Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
-Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
-Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Od 1.6.2021 má každý nárok na 4 antigenní testy nebo 2 testy PCR zdarma / měsíc ! Certifikát se vydává za poplatek cca 150 Kč, záleží na typu laboratoře. Veškeré informace o letních destinací vč. formulářů naleznete na Covid Portál na novém webu pro turisty: www.dovolena2021.cz.

Za případné komplikace na hranicích a v místě pobytu při kontrole testů CK neodpovídá.
Neodpovídá ani za špatné vyplnění či neodeslaní formulářů na dané instituce.

Aktuální opatření v Chorvatsku:
• povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m
• zákaz prodeje alkoholu od 23 hodiny do 6 hodiny
V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, vč. prostředků hromadné dopravy

 

INFORMACE K POBYTOVÝM ZÁJEZDŮM (ITÁLIE, CHORVATSKO)

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ SLEV
- jednotlivé slevy se uplatňují ze základních katalogových cen zájezdů LÉTO 2022
- slevy a výhody nelze uznávat dodatečně a nelze je vzájemně kombinovat a sčítat
- slevy pro děti se vztahují ke dni narození
- slevy se uplatňují ihned při sepsání smlouvy o zájezdu, která je vázána uhrazením zálohy ve výši 50% z celkové
ceny zájezdu
- slevy se neposkytují z částky hrazené poukázkami Sodexo (typ Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass,
Bonus Pass), z plateb Benefit Plus a Edenred
- slevy se neposkytují z příplatků (strava, pobytové taxy, cestovní pojištění …) a z ceny pouze za autobusovou dopravu
- slevy nelze uplatňovat v případě speciálních a skupinových nabídek

JAK OBJEDNÁVAT ZÁJEZDY?
- osobně v naší cestovní kanceláři
- on-line: navštivte naše stránky www.moravatour.cz a vyberte si ubytovací kapacitu, zvolte termín a klikněte rezervovat.
Zadejte kontaktní údaje a dokončete rezervaci. Naši pracovníci Vás zpravidla následující pracovní den budou kontaktovat. Upozorňujeme, že smluvní vztah je vázaný pouze Smlouvou o zájezdu potvrzenou CK.
- e-mailem: na naší stránce www.moravatour.cz naleznete „Formulář Smlouvy o zájezdu“, který stačí vyplnit a poslat na naši e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- poštou: vyplněnou Smlouvu o zájezdu, která je ke stažení na naší webové stránce www.moravatour.cz, pošlete na naši adresu MORAVA Tour, Přívozská 10, 702 00 Ostrava 2
Před zasláním smlouvy o zájezdu si však předem ověřte volnou kapacitu telefonicky na čísle 596 118 488 či e-mailem
na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PLATBA ZÁJEZDŮ, POBYTŮ
Záloha ve výši 40% se platí při sepsání Smlouvy o zájezdu, doplatek je splatný 30 dnů před termínem zájezdu. Zaplatit můžete bankovním převodem, poštovní složenkou, poukázkami Benefit Plus, Edenred a Sodexo (pouze typ Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Bonus Pass). Přijetí poukázek: max. do 12.000 Kč, max. do hodnoty 40% z celkové platby (bez příplatků) uplatněné v plné hodnotě.
Platí-li za Vás dovolenou (či její část) zaměstnavatel, musí Vám vystavit písemnou objednávku či řádně vyplnit náš formulář     „Žádost o vystavení faktury“, který Vám na vyžádání zašleme.

POKYNY NA CESTU
CK zasílá klientům 5 dnů před odjezdem (ubytovací voucher, informace k odjezdu, pojišťovací kartičky …) elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednavatele uvedenou ve Smlouvě o zájezdě.

DOPRAVA - zájezdy do Itálie, Chorvatska
je zajištěna zájezdovými autobusy s klimatizací, TV a WC. Lze si zakoupit i samostatnou jízdenku bez pobytu. Každá osoba i malé dítě musí mít v autobuse své sedadlo. Usazení do autobusu probíhá vždy dle zasedacího pořádku zhotoveného předem v CK a místa v autobusu jsou přidělována vždy dle pořadí přihlášení na zájezd. Případné požadavky na usazení v autobuse je třeba sdělit s dostatečným předstihem, nejlépe ihned při sepsání smlouvy o zájezdu. Při tvorbě zasedacího pořádku k nim bude v rámci možností přihlédnuto.
Nejsme dopravní společnost, proto si vyhrazujeme právo přizpůsobit časy odjezdů a příjezdů dané situaci. V případě naší autobusové dopravy se nejedná o pravidelnou linku, proto se časy odjezdů a příjezdů mohou v jednotlivých termínech lišit. Příjezdy do letovisek v Itálii jsou většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách), příjezdy do letovisek v Chorvatsku jsou většinou v brzkých ranních / ranních hodinách. Odjezdy z letovisek v Itálii jsou
většinou v odpoledních / podvečerních hodinách; odjezdy z letovisek v Chorvatsku jsou většinou ve večerních / pozdně večerních hodinách (ojediněle v nočních hodinách).
Zavazadlový prostor každého autobusu je limitován a autobusy nesmí být z důvodu bezpečnosti přetíženy. Max. hmotnost jednoho hlavního zavazadla je do 20 kg a jednoho příručního zavazadla do 5 kg. Každé zavazadlo je nutno mít označeno jmenovkou a za své zavazadlo si každý zodpovídá sám. Další zavazadla je možné přepravit jen za příplatek. Z důvodů dodržování povolené provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na objem zavazadlového prostoru je nutné, aby cestující respektoval stanovené limity pro přepravu zavazadel.
Čas a místo odjezdu budou uvedeny v odbavení, které obdržíte elektronicky či poštou cca 5 dní před termínem (vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může před odjezdem dojít ještě ke změně času či místa odjezdu).
Pokud jste si vybrali dopravu vlastním autem, doporučujeme vydat se na cestu tak, abyste na místo dojeli mezi 16 - 19 hodinou (Itálie) popř. mezi 14 - 16 hodinou (Chorvatsko). Ubytovací voucher a informace k cestě a k pobytu obdržíte elektronicky či poštou cca 5 dní před termínem.

ODJEZDOVÁ MÍSTA AUTOBUSŮ - ITÁLIE
MORAVA: Brno, Frýdek - Místek, Hranice, Nový Jičín, Mikulov, Olomouc, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Přerov, Příbor, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo
ČECHY /za příplatek 300 Kč / os.: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem
Při menším počtu osob než 8 si CK vyhrazuje právo v závislosti na trase autobusu změnit nástupní místo.
Zároveň si CK vyhrazuje právo v případě potřeby využít autobusové přepravy partnerské CK.

UBYTOVÁNÍ
Ubytovací kapacity jsou popsány v katalogu a na našich stránkách www.moravatour.cz. Ubytování odpovídá vždy místním normám, nelze vyhledávat komfort a pohodlí vlastního bytu. Hygienické potřeby, utěrky, ručníky (mimo hotelů) je nutno vzít s sebou.
Apartmány jsou vždy základně vybavené pro počet osob dle daného počtu lůžek.
Kuchyň či kuchyňský kout je pro jednoduché vaření vždy vybaven základním nádobím na vaření a stolování, sporákem, mikrovlnou troubou, varná konvice jen v některých apartmánech. Koupelny jsou tvořeny vždy dohromady s WC a sprchou (většinou sprchový kout). Některé apartmány jsou vybaveny i pračkou.
Apartmány se od sebe liší vybavením, pokoje v apartmánech jsou různě velké, jeden je většinou větší a druhý menší, jsou základně vybavené lůžky, skříní a nočním stolkem.
Balkony či terasy jsou většinou dostupné ze společné místnosti, někdy z pokojů a vždy mají k dispozici k venkovnímu posezení (umělý nábytek - stůl, židle).
Pokoje v hotelích jsou základně vybavené lůžky, skříní, nočním stolkem, koupelnou s WC. Pokoje nemají ledničku a v pokojích nelze připravovat jídlo. Stravování probíhá v restauraci hotelu. Jídla jsou podávána dle místních zvyklostí.

LOŽNÍ PRÁDLO
Itálie - apartmány: základní lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem a dekou, nejsou vybavena ložním prádlem; nutno mít vlastní (prostěradlo + potah na polštář a deku). Ložní prádlo je možné zapůjčit i na místě (za poplatek).
Itálie - hotely: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.
Chorvatsko - apartmány: lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.

STŘÍDÁNÍ TURNUSU (Itálie, Chorvatsko)
probíhá po příjezdech autobusů, které jsou v Itálii většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách), v Chorvatsku většinou v brzkých ranních / ranních hodinách. Ubytování klientů přijíždějících autobusem probíhá v Itálii mezi 8 - 13 hodinou (ojediněle až po 15 hodině), v Chorvatsku mezi 12 - 14 hodinou. Osoby končící pobyt musí opustit ubytovací zařízení v Chorvatsku do 9 hodin, v Itálii v 8 hodin (v hotelu do 10 hodin).
Zavazadla si pak klienti přenášejí do vyprázdněného autobusu či na místo určené delegátem CK popř. zástupcem místní agentury.

UBYTOVÁNÍ (Tuzemsko)
Probíhá v den příjezdu, většinou termíny sobota-sobota, po 14 hodině. Odbytování v den odjezdu do 10 hodiny.

KAUCE (Itálie)
je povinná a vratná. Vybírá se na místě při předávání ubytovací kapacity. Částka kauce je většinou 100 € / apartmán.
Kaucí ručíte za nepoškození ubytování, jeho vybavení a za provedení konečného úklidu (není-li v ceně zájezdu). Po ukončení pobytu v případě, že nevzniknou žádné škody na vybavení apartmánu a nic nechybí, je kauce vrácena zpět v plné výši. V opačném případě má CK právo na zápočet z kauce na úhradu škod či provedení řádného úklidu.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID (Itálie, Chorvatsko)
Itálie - v apartmánech není zahrnut v ceně pobytů, platí se přímo v CK nebo na místě delegátovi CK popř. místní agentuře ve výši 40-80 € / apartmán (konkrétní částky za úklid jsou uvedené v ceníku u jednotlivých letovisek)
V hotelích je úklid zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto případě je nutno provést běžný úklid pokoje.
Chorvatsko - závěrečný úklid v apartmánech je zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto případě je nutno provést běžný úklid apartmánu vč. kuchyňského koutu.

POBYTOVÁ TAXA
je povinná, platí se předem v naší CK popř. na místě. Konkrétní částky pobytové taxy jsou uvedené v ceníku u jednotlivých letovisek.

PARKOVÁNÍ VLASTNÍ DOPRAVY
Většinou u každého ubytovacího domu či hotelu je pro klienty s vlastní dopravou zajištěno zdarma parkování auta,
vždy 1 apartmán = 1 auto, 1 hotelový pokoj = 1 auto. U některých pobytů v tuzemsku se parkovné platí.

DELEGÁT
Zástupce naší CK česky mluvící je k dispozici po celou letní sezónu téměř v každém přímořském letovisku nabízeném naší CK. Na daných místech má své úřední hodiny, organizuje informační schůzky, na nichž se dozvíte řadu důležitých informací užitečných k Vašemu pobytu, přijímá objednávky výletů, řeší případné problémy, je nápomocen při řešení zdravotních problémů u lékařů. Dojde-li k situaci vzniklé vlastním zaviněním klienta (např. ztracení se klienta během výletu či pobytu…), řeší delegát tyto situace dle svých možností, nikoli však na své vlastní náklady. Veškeré náklady na řešení situace vzniklé vlastním zaviněním klienta je povinen klient uhradit v plné výši.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Nabídku fakultativních výletů Vám v každém místě nabídne delegát CK, u kterých se výlety objednávají. Pořádají se v místech pobytů a platí se v místní měně. Doporučujeme Vám kupovat výlety jen od našich delegátů.

CESTOVNÍ DOKLAD
si obstarává každý sám a sám zodpovídá za jeho platnost. Každá osoba musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovat lze na základě platného cestovního pasu či občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji). Každý doklad musí být platný ještě 6 měsíců po datu ukončení zájezdu.
Další potřebné doklady (provedení platných testů Covid, certifikáty o provedení očkování či o prodělání nemoci Covid), vyplněné formuláře pro příjezd do určité země Vašeho pobytu a pak k návratu zpět do ČR a jiné doklady vyhlášené
MZV si obstarává každý sám a sám zodpovídá za jeho pravdivost a platnost.

CESTOVÁNÍ MIMO SEZÓNU
přináší výhodné ceny a příjemnější období pro děti, seniory či osoby trpící různými zdravotními problémy.
Je však nutné podotknout, že bary, restaurace, diskotéky, pláže… mohou být již v omezeném provozu.

Cestovní zdravotní pojištění

Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí není zahrnuto v ceně zájezdů. Každá osoba musí však být na pobyt v zahraničí
zdravotně připojištěna. Lékařské ošetření se v zahraničí platí v hotovosti. Na základě zajištěného cestovního zdravotního
pojištění do zahraničí Vám pojišťovna po příjezdu zpět do ČR a to na základě předání všech platných lékařských dokladů
proplatí zpět veškeré platby vyplacené u lékařů či v lékárně (jen na lékařský předpis).

Cestovní zdravotní pojištění Vám zajistíme v naší CK prostřednictvím SLAVIA pojištovna a.s.
(ceny jsou na osobu / den):

1.TRAVEL BASIC / komplexní pojištění vč. léčebných výloh = 33 Kč, připojištění Covid = 66 Kč
2. TRAVEL STANDART / komplexní pojištění vč. léčebných výloh a storna zájezdu = 50 Kč, připojištění
Covid 100 Kč

balíček: TRAVEL BASIC:

pojištění léčebných výloh, hospitalizace = 5 000 000 Kč
přeprava tělesných ostatků = 15 000 Kč

akutní stomatologické ošetření = 30 000 Kč

náklady na dopravu a ubytování opatrovníka = 1 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti škoda na věci = 1 000 000 Kč
ujma způsobená člověku na zdraví, usmrcení = 200 000 Kč
úrazové pojištění,smrt následkem úrazu = 200 000 Kč
trvalé následky úrazu = 15 000 Kč
pojištění zavazadel /poškození, odcizení,ztráta = 15 000 Kč
pojištění nevyužití dovolené z důvodu hospitalizace = 500 Kč/ den, pojištění nevyužití dovolené z důvodu umrtí blízských = 10 000 Kč
ztráta dokladů,úhrada poplatků znového = 5 000 Kč
pojištění asistence pro vozidlo do 3,5 t = rozsah dle VPP

+ připojištění COVID-19 : pojištění do zemí a oblastí, do kterých MZV ČR nedoporučuje cestovat (nevztahuje se na oblasti, do kterých MZV ČR zakazuje cestova). Úhrada ubytování a stravování / den = 10 000 Kč

+ preventivní karanténa: úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu = 10 000 Kč.

balíček TRAVEL STANDART vč. storna :

Tuto variantu doporučujeme sjednat pro případ zrušení zájezdu ze zdravotních důvodů, při kterém CK účtuje stornopoplatek dle Všeobecných obchodních podmínek CK. Tento typ pojištění je nutno sjednat ihned při koupi zájezdu.

pojištění léčebných výloh, hospitalizace = 10 000 000 Kč
přeprava tělesných ostatků = 15 000 Kč
akutní stomatologické ošetření = 30 000 Kč

náklady na dopravu a ubytování opatrovníka = 1 000 000 Kč
odpovědnost škoda na věci = 1 000 000 Kč
ujma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení = 200 000 Kč
úrazové pojištění smrt následkem úrazu = 200 000 Kč
trvalé následky úrazu = 15 000 Kč
pojištění zavazadel /poškození, odcizení,ztráta = 15 000 Kč

pojištění storna zájezdu - storno cesty z důvodu vážného onemocnění či úrazu pojištěného,umrtí pojištěného,náhlé umrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného, zničení,poškození či ztráty majetku, odškodné každý započatý den hospitalizace spadající do doby = 15 000 Kč

pojištění nevyužité dovolené z důvodu hospitalizace = 500 Kč/ den, pojištění nevyužití dovolené z důvodu umrtí blízských                  = 10 000 Kč

ztráta dokladů, úhrada za vydání nového = 5 000 Kč
pojištění asistence pro vozidlo do 3,5 t = rozsah dle VPP

+ připojištění COVID-19 : připojištění do zemí a oblastí, do kterých MZV ČR nedoporučuje cestovat (nevztahuje sena oblasti, do kterých MZV ČR zakazuje cestovat). Úhrada ubytování a stravování /den = 10 000 Kč,
+ preventivní karanténa: úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu = 10 000 Kč

Semafor
*připojištění COVID-19 se hradí i červené a tmavě červené země ( nahradí se země označené černou barvou)
* v případě připojištění není třeba řešit barvu země

Ceny balíčku jsou bez věkového omezení !

Informace k zájezdům do Řecka a Bulharska

Pobytové i poznávací zájezdy nejsou obvykle zcela vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Před podpisem Smlouvy o zájezdu zkontrolujte své doklady a případné vízové a jiné povinnosti pro cílovou destinaci a všechny země, které budete tranzitovat (kterými budete projíždět), více informací naleznete také na www.mzv.cz

Všechny speciální požadavky a přání klientů (např. výhledy z pokojů, umístění jednotlivých pokojů v hotelu, usazení v autobuse - místenky) jsou zpoplatněny a musí být uvedeny na Smlouvě o zájezdu formou příplatku, jinak na ně nebude brán zřetel. Zákazníci uvedení na jedné Smlouvě o zájezdu budou vždy usazeni pohromadě, z tohoto důvodu nemusí mít připlaceny místenky.

Místenky není možno sjednat na první řadu sedadel v autobuse za řidičem. Zasedací pořádek tvoří zpravidla pracovník centrály CK a není možné jej měnit po již započaté jízdě autobusu. Místenky lze objednat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zájezdu.

Všechny slevy a výhody musí být uplatněny při podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být na této smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu nebo přání klienta nelze uplatňovat dodatečně po podpisu Smlouvy o zájezdu.

Pokyny na cestu zasílá CK klientům 7 dnů před odjezdem / odletem pokyny na cestu (případně voucher, letenky, pojišťovací karty a rozsah pojištění...) elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na Smlouvě o zájezdu.

Zaslání pokynů na cestu poštou je možné jako doplňková služba, která musí být uvedena jako příplatek na Smlouvě o zájezdu (poplatek 60 Kč za Smlouvu o zájezdu).

Letenky, vouchery i pojišťovací karty včetně rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak, aby byly akceptovatelné při pouhém vytištění (není tedy třeba originálů uvedených dokladů).

Zákazník uvádí na Smlouvu o zájezdu aktuální kontakty, u kterých je povinen měsíc před odjezdem zkontrolovat jejich aktuálnost a případné nesrovnalosti hlásit písemně CK.

Příjezd a odjezd z místa pobytu - autobusy obvykle přijíždějí do přímořských destinací v ranních hodinách. Konkrétní čas odjezdů autokarů zpět do ČR se vždy odvíjí od času příjezdu nové skupiny a rozhodnutí dopravce a může být naplánováno i na pozdní večerní hodiny. První a poslední den pobytu je určen na ubytování, opuštění ubytování a přepravu. Brzký ranní, pozdní večerní či noční přílet / odlet, změna letového času, pozdní příjezd autobusu apod. nemůže být považován za zkrácení dovolené a nemůže být předmětem případné reklamace. Ubytování je zpravidla poskytováno první den pobytu od 14 hodin, opuštění ubytování pak v den odjezdu v cca 9 hodin. Konkrétní časy spolu s informacemi kam uložit zavazadla sdělí na místě delegát.

Ubytovací kapacity jsou popsány v katalogu. Ručníky a toaletní potřeby je většinou nutno vzít s sebou (mimo hotelů). Úklid pokojů (studií, apartmánů...) v průběhu pobytu si provádí obvykle zákazníci sami (mimo hotelů). Povlečení je zpravidla součástí vybavení a mění se obvykle pouze při střídání turnusů. 

V místě pobytu se o Vaši pohodovou dovolenou budou starat česky či slovensky hovořící delegáti (delegátské služby však mohou být poskytovány i v jiných jazycích - Polština, Angličtina apod.), kteří zajišťují základní asistenční služby (ubytování, informace k pobytu, nabídku fakultativních výletů apod.). Delegát může být společný pro několik různých hotelů a několik letovisek a nemusí být k dispozici klientům každý den.

Je-li v ceně zájezdu zahrnuta služba delegáta či průvodce, jsou tyto služby obvykle poskytovány v českém či slovenském jazyce. Jakýkoli jiný personál (na letišti, na recepci hotelu, v půjčovnách, ve stravovacích zařízeních, v obchodech, v lékárnách a zdravotnických zařízeních, průvodci fakultativních výletů, řidiči autobusů…) poskytuje své služby v místním jazyce.

Fakultativní výlety jsou nabízeny našim zákazníkům v místě pobytu delegáty a platí se hotově v Eurech (místní měně). Výlety nejsou organizovány naší CK, všechny případné rozpory či vady těchto výletů musí být vyřešeny na místě. V ceně výletů není zpravidla zahrnuta strava, nápoje a vstupy do památek. Nevyužitou stravu zahrnutou v ceně zájezdu nelze nahradit. Hoteliéři nemají povinnost připravovat pro klienty balíčky. Z důvodu nepříznivého počasí, nedostatečného počtu účastníků apod. mohou být výlety zrušeny.

Pobytové taxy jsou v některých ubytovacích kapacitách v ceně pobytu (zájezdu), v jiných mohou být účtovány v Eurech (nebo jiné místní měně) přímo po příjezdu do cílové destinace. Tato informace je uvedena vždy pod cenovou tabulkou v odstavci Cena zahrnuje / Cena nezahrnuje. Některé státy mohou zavést pobytové taxy i po vydání katalogu, informaci pak získá zákazník v pokynech na cestu.

Piktogram připojení k Wi-Fi u jednotlivých ubytovacích kapacit vyjadřuje, že se v dané ubytovací kapacitě lze připojit k internetu. Negarantujeme však, že signál připojení bude ve všech částech hotelu (ubytovací kapacity) stejný. Signál Wi-Fi nemusí být k dispozici na všech pokojích.

Autobusem - odjezdová místa:
Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník n. Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava
za příplatek 500 Kč / os.: Krnov, Opava, Český Těšín, Třinec, Karviná, Orlová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Kroměříž, Zlín, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Praha

Letecká doprava:
Zajištěné transfery a z letiště v Ostravě, Brna, Praze
Ostrava - Zlín, Otrokovice, Vsetín, Hranice, Valašské Meziříčí, Olomouc, Přerov, Nový Jičín
Brno – Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Zlín, Otrokovice, Hulín, Kroměříž, Uherské Hradiště
Cena za transfér (min. 4 cestující) = 600 Kč/ os., oběma směry.